Search
  • Malarvely a/p Kannan

YOU ARE INVITED!!!


大专物理治疗 (关丹分行)新张营业开幕典礼就在明天。我们的物理治疗师已经准备好为大家服务。

欢迎大家出席, 我们明天见!

日期 : 31/3/ 2018 (星期六) 时间: 10.00am 地点: B24 (Ground), Lorong Pasar Baru 4, Jalan Tun Ismail, 25000 Kuantan, Pahang (关丹大巴刹傍边)


21 views

©2018 BY ALPROPHYSIO